THÙNG GỖ SỒI

BOM GỖ SỒI DUNG TÍCH 50LIT

4.200.000  3.900.000 
MSP: N/A

BOM GỖ SỒI NGÂM, Ủ RƯỢU 200lit.

9.200.000  8.900.000 
MSP: N/A

THÙNG NGÂM RƯỢU GỖ SỒI 100LIT.

6.000.000  5.500.000 
MSP: TGRGS 100L

Thùng gỗ sồi dung tích 20 lít

3.200.000  2.800.000 
MSP: N/A

Thùng gỗ sồi 30 lít

3.400.000  3.200.000 
MSP: TGS30L

Thùng gỗ sồi ngâm rượu

Liên hệ
MSP: N/A
Về trang đầu